Kõik ehtekomplektid ja kaelaehted -70%

Ostutingimused

   1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad Elrado Fashion.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja OÜ Suvasirge (edaspidi Veebipood Elrado Fashion.com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Elrado Fashion.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood Elrado Fashion.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Elrado Fashion.com

2. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoes Elrado Fashion.com toodud hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Ostudel, mille kogusumma jääb alla 29,00 eurot, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile (Smart Post, Omniva).

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

2.3 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Elrado Fashion.com vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4 Veebipood Elrado Fashion.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Elrado Fashion.com..

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Telliˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (LHV, Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.5 Maksete vahendaja on Maksekeskus AS.

3.6 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.7 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Elrado Fashion.com andma Tarbijale üle olemasoleva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Elrado Fashion.com´le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Elrado Fashion.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4 Veebipood Elrado Fashion.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Elrado Fashion.com ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda ja kaup tagastada 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe Elrado Fashion.com kodulehel.

6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Elrado Fashion.com kodulehelt ning saata see aadressile info@elradofashion.com vähemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  

6.5 Veebipood Elrado Fashion.com tagastab tagastatava kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, tarbijalt lepingu alusel kauba eest saadud tasu. Raha tagastatud kauba eest peab laekuma tagasi Kliendi pangakontole 15 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest logistika Teenuse osutaja poolt.

Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta tellitule või on defektiga.

6.6 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote saatmise kulud tasub Teenuse osutaja ühekordselt. Iga järgneva vahetuse eest kohaletoimetamise kulud tasb Klient.

8. Vääramatu jõud

1) Veebipood Elrado Fashion.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Elrado Fashion.com ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine 

9.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

9.2 Veebipoel Elrado Fashion.com on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

9.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Elradofashion.com.

9.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9.6 Suvasirge OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Suvasirge OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1 Veebipood Elrado Fashion.com vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 14 päeva alates kauba üleandmisest Tarbijale.

10.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul veebipood Elrado Fashion.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

10.3 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Elrado Fashion.com ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Elrado Fashion.com.

10.4 Veebipood Elrado Fashion.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

10.5 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@elradofashion.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

10.6 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.

10.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10.8 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Elrado Fashion.com ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Elrado Fashion.com ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Elrado Fashion.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

12. Taganemisavaldus

 

Käesolevaga taganen (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*)

 

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

 

— Tarbija nimi

 

— Tarbija aadress

 

— Tarbija allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

 

— Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiire kohaletoimetamine

Turvaline makseviis

Tagastamisõigus 

Kui tellimuse summa ületab 29.00 eurot, on kohaletoimetamine tasuta!